23.04.2016 20:15:00

Dog show in SIAULIAI (LITHUANIA) 2016-04-23,2016-04-24 2X JN, 2X BEST JUNIOR, 2X BOB, BEST IN GROUP 2 and BEST IN GROUP 1

Dog show in SIAULIAI (LITHUANIA) 2016-04-23,2016-04-24 2X JN, 2X BEST JUNIOR, 2X BOB, BEST IN GROUP 2 and BEST IN GROUP 1

Фотографии: